Αρχική »  » Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων & Εσωτερικός Έλεγχος, Πέντε Χρόνια Μετά 2024


Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων & Εσωτερικός Έλεγχος, Πέντε Χρόνια Μετά 2024

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online